Västerås kommun får kameraövervaka Bäckby torg under brottsutsatta tider

Länsstyrelsen i Västmanlands län beslutade att bevilja Västerås kommun tillstånd till kameraövervakning med sex övervakningskameror vid Bäckby torg. Syftet med övervakningen angavs vara att förebygga, förhindra och utreda brott samt att skapa trygghet för medborgarna. Kommunen medgavs tillstånd för inspelning av bilder dygnet runt och lagring av bilder i två månader. Datainspektionen, DI, överklagade länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Uppsala och yrkade att ansökan om kameraövervakning ska avslås i sin helhet eftersom övervakningsintresset inte väger tyngre än enskildas intresse av att inte bli övervakade. DI anförde att torget ifråga är omgärdat av bland annat livsmedelsbutik, bibliotek och skola samt att torget är en ”mötesplats för äldre”. DI framhöll att det i praxis har ansetts att torg är en sådan plats som har ett ”särskilt betydande integritetsintresse”. Att tillståndet är förenat med bildinspelning dygnet runt ökar, enligt DI, integritetsintrånget ytterligare. DI anförde också att det i första hand ankommer på Polismyndigheten och övriga brottsbekämpande myndigheter att kameraövervaka i syfte att för…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!