Ingen kritik från JO efter Pensionsmyndighetens informationsbrev om Allra

Allra Asset Management och Allra Försäkring är två bolag som ingår i Allra-koncernen. Det förstnämnda bolaget ingick fram till mars 2017 i premiepensionssystemet genom ett samarbetsavtal med Pensionsmyndigheten. I februari 2017 införde myndigheten ett köpstopp för bolagets fonder, vilket innebar att fonderna inte längre var valbara inom premiepensionssystemet. I samband med att samarbetsavtalet sades upp avregistrerades även bolagets fonder från det så kallade fondtorget för premiepensionen. Myndigheten gick i samband med detta ut med information på sin hemsida, och skickade ut brev till drygt 100 000 pensionssparare som hade placeringar i Allras fonder. I brevet nämndes försäkringar som hörde till Allra Försäkring. Bolaget anmälde Pensionsmyndigheten till Justitieombudsmannen, JO, för att ha agerat utanför sitt kompetensområde och agerat i strid med regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet genom att uttala sig negativt om bolagets olika försäkringsprodukter. JO konstaterar att en av myndighetens u…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!