JO-kritik mot socialnämnd – biståndssökande fick inte möjlighet att ta ställning till hembesök

En kvinna ansökte i maj 2017 om ekonomiskt bistånd hos arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommun. Kvinnan kallades i samband med sin ansökan till ett möte på socialförvaltningen för att diskutera sin planering. I sin anmälan till Justitieombudsmannen, JO, uppgav kvinnan att handläggarna på förvaltningen började ”förhöra” henne om hennes privatliv och frågade om hon träffade några män. Kvinnan menade också att handläggarna hade beordrat henne att stänga av sin mobiltelefon för att de skulle genomföra ett hembesök hos henne i omedelbar anslutning till mötet. Kvinnan samtyckte inte till hembesöket, eftersom hon inte ville komma hem till sina barn med ”två främmande män”. Nämnden menade å sin sida att det i utredningen hade framkommit uppgifter som pekade mot att kvinnan levde i ett samboförhållande, och att ett hembesök därför ansågs nödvändigt. Utredningen visade att kvinnan fortfarande hade ett gemensamt bankkonto med sin före detta make. Nämnden menade även att det är rutin a…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!