Nederlag för Stockholm Exergi i vattenmål – MÖD ändrar inte månatliga utsläppskrav till årliga

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, MMD, beslutade i februari 2018 att slutligt reglera det delvis kommunala energibolaget Stockholm Exergi AB:s utsläpp av processavloppsvatten genom att sätta maxvärden för bland annat ammonium, vissa tungmetaller och så kallade suspenderade ämnen. Bolaget, som inte ansett sig kunna hålla sig under de värden som uppställts, överklagade till Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, och begärde att haltvärdena skulle ändras genom att de ska gälla som årsmedelvärden istället för som månadsmedelvärden. Enligt bolaget var inte månadsmedelvärden nödvändiga för att uppnå villkorets syfte samtidigt som variationerna i flödet av utgående vatten kan medföra att föroreningshalterna ökar trots att inte mängderna ökar. Likaså kan tillfälliga driftstörningar ge en missvisande bild av årsmedelvärdena om man utgår från ett månadsmedelvärde, menade bolaget. MÖD konstaterar nu att det visserligen finns ”visst fog för bolagets ståndpunkt” men framhål…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!