Bevisning i granntvist om trädfällning för dålig – HD prövar inte fallet

En kvinna som äger en hästgård på drygt fem hektar i närheten av Vallentuna stämde sin granne och gjorde gällande att han olovligen hade avverkat totalt 18 träd på hennes fastighet. Avverkningen innebar enligt kvinnan att en insynsskyddande ”trädridå” mellan fastigheterna i princip hade försvunnit. Kvinnan, som tidigare haft planer på att stycka av den delen av fastigheten, menade att marknadsvärdet på den tilltänkta tomten och därmed även på stamfastigheten, hade minskat med 500 000 kronor. Kvinnan begärde därför att Attunda tingsrätt skulle förpliktiga grannen – som bedriver åkeriverksamhet på sin fastighet – att betala motsvarande belopp till henne i skadestånd. Grannen bestred att de fällda träden stått på kvinnans fastighet och invände att avverkningen under alla förhållanden inte inneburit någon skada. Kvinnan skulle dessutom anses medvållande eftersom hon inte hade påpekat risken för att träden stod på hennes fastighet – utan tvärtom framfört klagomål först flera månader efter avverkningen. Dessutom hade grannen återplant…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!