Försäkringskassan ska lämna ut beslut från Riksförsäkringsverket avseende avliden

En man begärde att få ta del av ett beslut från 1994 avseende ett yrkesskadeärende rörande sin avlidne bror. Beslutet fattades av Riksförsäkringsverket, som sedermera blev en del av Försäkringskassan. Mannens begäran avslogs av Försäkringskassan med motiveringen att det kan antas att personen i fråga eller någon närstående lider men om uppgifterna lämnas ut. Mannen överklagade beslutet till Kammarrätten i Stockholm och yrkade att handlingen skulle lämnas ut. Han menade att det inte fanns någon person som skulle lida men av att uppgifterna lämnades ut. Den avlidne mannen var ensamstående, med fyra bröder som enda anhöriga. Mannen uppgav att samtliga närstående var medvetna om det hälsotillstånd som ledde till broderns bortgång. De närstående hade fått stå för delar av begravningskostnaderna, och ville därför undersöka om Riksför…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!