HovR avgör förlängningstvist trots invändning om att hyresavtal saknar underskrifter

En hyresvärd sade upp hyresavtalet med en kvinna avseende en tvårumslägenhet i Enskededalen och hänsköt tvisten om förlängning till Hyresnämnden i Stockholm. Värden gjorde gällande att kvinnan vid upprepade tillfällen betalat hyran för sent, trots anmodan om rättelse, och att hon erhållit flera inkassokrav för detta. Vid tiden för nämndens sammanträde uppgick kvinnans hyresskuld till drygt 89 000 kronor. Kvinnan bestred upphörsyrkandet och uppgav bland annat att hon haft svårt att sköta ekonomin eftersom hon mått psykiskt dåligt. För att komma till rätta med betalningsförsummelserna har kvinnan enligt egen uppgift ansökt om god man och tagit kontakt med socialtjänsten. Hyresnämnden fann dock att betalningsförsummelserna innebär att kvinnan åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet inte skäligen bör förlängas. Vad kvinnan anfört om sitt psykiska mående f…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!