Länsstyrelsen förlorar i MÖD – ingen grund för föreläggande om tillståndsansökan för dammar

Länsstyrelsen i Värmlands län beslutade att förelägga två makar att dels ansöka om lagligförklaring eller tillstånd för bibehållande av två dammar i Storfors kommun, dels ansöka om tillstånd för bedrivande av vattenverksamhet – i form av så kallad dämning av vatten – vid en annan damm. Åtgärderna skulle enligt beslutet, vid vite om 100 000 kronor vardera, vidtas inom 18 månader från att makarna tog emot beslutet. Länsstyrelsen beslutade också att förena föreläggandet med ett löpande vite om 75 000 kronor vardera för varje period om sex månader som åtgärderna inte utförts. Makarna överklagade till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, MMD, och anförde att beslutet saknar laglig grund. Makarna anförde bland annat att bibehållandet av en damm inte utgör tillståndspliktig vattenverksamhet, och att det inte är möjligt för länsstyrelsen att förelägga om lagligförklaring för bibehållandet. MMD fann att det inte kunde anses bedrivas någon vattenverksamhet vid två av dammarna, eftersom de är så kallade ö…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!