Avskedad får skadestånd i AD – arbets- och samarbetsvägran inte visad

Arbetsdomstolen, AD, ändrar en dom från Uppsala tingsrätt och ålägger ett bolag att betala skadestånd – dels uppsägningslön och semesterersättning på totalt 2 160 000 kronor, jämte ränta på visst sätt, dels allmänt skadestånd med 100 000 kronor – till en man som avskedades i maj 2016. Mannen hade börjat arbeta för bolaget i januari 2014. I början av 2015 uppstod en konflikt mellan honom och kontorschefen, och enligt mannen kom man överens om att ”dela” på kontorstiden så att de inte skulle behöva jobba där samtidigt och att mannen skulle jobba på distans med sina projekt. Bolaget ansåg dock att mannen genom arbetsvägran och illojalt beteende hade åsidosatt sina åligganden grovt – alternativt att mannen hade vägrat att arbeta med kontorschefen och inte velat gå med på någon form av ”rimlig uppgörelse”. Tingsrätten delade bolagets uppfattning att mannen ensidigt hade bestämt att han skulle arbeta hemifrån, att han egentligen inte utfört något arbete för bolaget sedan sommaren 2015 och att han vägrat att komma till kontoret – och att avskedandet därför varit lagligt grundat. AD fi…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!