HD prövar inte fråga om ersättning till skiljeman i licenstvist

Ett australiensiskt företag yrkade efter ett skiljeförfarande avseende en licenstvist att Stockholms tingsrätt skulle sätta ned en skiljemans ersättning till noll eller till ett belopp som tingsrätten ansåg vara skäligt. Skiljenämnden hade ogillat företagets yrkande, och företaget anförde därefter att en jävssituation förelegat och att skiljemannen har stått i ”tacksamhetsskuld” till företagets motpart. Tingsrätten ansåg att frågan om jäv saknade betydelse för frågan om ersättningens storlek, och ogillade därför företagets talan. Svea hovrätt fastst…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!