Logistikföretag fälls i AD för turordningsbrott – beaktade inte anställningstid hos överlåtande bolag

Arbetsdomstolen, AD, förpliktar ett logistikbolag att till en hamnarbetare betala ut 50 000 kronor i skadestånd avseende brott mot turordningsreglerna i 22 § anställningsskyddslagen. AD beslutar samtidigt att avslå en annan hamnarbetares skadeståndsyrkande avseende samma brott. Bolaget bedriver logistikverksamhet i tre ”geografiskt skilda” hamnar, och genom medlemskapet i Sveriges Hamnar är bolaget bundet av kollektivavtal. I februari 2010 delades bolagets verksamhet upp i tre skilda kommunala aktiebolag, och de två hamnarbetarna sades därefter upp från ett av bolagen på grund av arbetsbrist. I samband med detta uppstod en tvist om huruvida hamnarbetarna har rätt att tillgodoräkna sig anställningstid i visstidsanställningar hos tidigare arbetsgivare, vars verksamheter övergått till den nuvarande arbetsgivaren. Domstolen konstaterar inledningsvis att verksamhetsövergångarna är sådana att 6 b § anställningsskyddslagen är tillämplig. Enligt AD har den ena hamnarbetaren haft ett m…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!