SKV förlorar i HFD – inte visat att måleribolag använt sig av osanna fakturor

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, undanröjer två avgöranden från Kammarrätten i Stockholm och slår fast att det inte kan anses utrett att ett måleribolag använt sig av osanna fakturor. Bolaget ska alltså inte påföras arbetsgivaravgifter på närmare 1,3 miljoner kronor och ska inte heller betala skattetillägg. Enligt Skatteverket, SKV, har bolaget använt sig av osanna fakturor för att betala ut svart lön till sina anställda och bolagets företrädare. Den underentreprenör som bolaget menat att man hyrt arbetskraft genom är enligt SKV endast ett fakturaskrivande bolag. Efter att bolaget överklagat beslutet ansåg Förvaltningsrätten i Stockholm att den bristande dokumentationen avseende måleribolaget och underentreprenörens påstådda samarbete talade för SKV:s ståndpunkt. Förvaltningsrätten fastställde därför SKV:s beslut avseende arbetsgivaravgifterna men ansåg inte att SKV tagit beslutet på skönsmässig grund och biföll därför bolagets…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!