Mäklares registrering återkallas – köpte fastighet som han tidigare haft i uppdrag att förmedla

Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, beslutar att återkalla en mans registrering som fastighetsmäklare efter att han tillsammans med sin fru köpte en fastighet som han tidigare haft i uppdrag att förmedla. Av utredningen framgår att mannen värderade fastigheten – som tillhörde ett dödsbo – till 900 000 kronor. Efter att fastigheten annonserats ut för 1,4 miljoner kronor inkom ett bud om 900 000 kronor, vilket mäklaren avrådde företrädaren för dödsboet från att anta. Priset sänktes därefter till 650 000 kronor, och mäklaren köpte sedermera själv fastigheten för drygt 410 000 kronor. FMI konstaterar att värderingen framstår som ”felaktig och dåligt underbyggd”, även med hänsyn till mäklarens uppgift om att röta upptäckts i byggnaden. Vidare uttalar FMI att det ”framstår som märkligt” att mäklaren mot bakgrund av värderingen och utropspriset – trots successiva prissänkningar – inte lyckades förmedla fastigheten, utan endast fick bud på 350 000 kronor. FMI ifrågasätter även mäklarens opartiskhet vid värdering av fastigheten, men kan ”inte otvetydigt slå fast” att värderingen strider…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!