Domare i Ghostmålet inte jävig – men HovR är oenig

Göta hovrätt beslutar att avslå en invändning om jäv i det så kallade Ghostmålet. Målet prövades först i Linköpings tingsrätt, efter att fyra tidigare bandmedlemmar i hårdrocksbandet Ghost hade yrkat att rätten skulle fastställa att det förelåg ett enkelt bolag mellan dem och sångaren i bandet. Enligt medlemmarna hade det enkla bolaget uppstått antingen genom konkludent handlande eller muntligt avtal, i samband med att parterna repeterade inför samt genomförde sin första konsert tillsammans. Tingsrätten fann att bevisningen visserligen gav intrycket av att parterna ”hade önskemål om att reglera förhållandet dem emellan genom något slags avtal”, men konstaterade att så inte skedde förrän hösten 2016. Domstolen framhöll också att sångaren varit den som bland annat hade skissat på bandets ”säregna image”, offentliggjort verken i sociala medier samt signerat kontrakt med skivbolag. Det faktum att parterna kommit överens om att spela tillsammans i bandet var inte enligt rättens mening tillräckligt för att visa att de ”ville bli en del av en fördjupad affärsmässig relation”. Rätten fann mot bakgrund av detta att det inte var visat att medlemmarna avsett att binda sig avtalsrättsligt, och att det därför inte uppstått något enkelt b…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!