JO riktar allvarlig kritik mot socialnämnd – ”omfattande kunskapsbrister” om LVU

Migrationsverket anvisade en ensamkommande pojke till Västerviks kommun när han kom till Sverige 2014. Pojken blev föremål för vård enligt 3 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och var under hösten 2016 placerad vid ett av Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem. Nämnden beslutade med stöd av 11 § LVU att pojkens placering vid hemmet skulle avslutas den 12 december 2016, samma dag som pojken skulle fylla 18 år. Som skäl för detta angav nämnden att ansvaret för pojken då skulle övergå till Migrationsverket. Trots att personal vid SiS kontaktade socialtjänsten vid flera tillfällen och påtalade att pojken var i fortsatt behov av vård fick pojken lämna hemmet vid det angivna datumet och i praktiken upphörde vården samtidigt. Justitieombudsmannen, JO, riktar nu allvarlig kritik mot nämnden och konstaterar att det har saknats möjligheter att låta vården av pojken upphöra enbart av det skälet att han fyllde 18 år….


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!