MÖD upphäver bygglov för badhus på Skarpö – utgick från felaktig fastighetsgräns

Stadsbyggnadsnämnden i Vaxholms stad beviljade i september 2017 bygglov för ett badhus på en fastighet på Skarpö. Ett bolag som äger grannfastigheten överklagade beslutet först till Länsstyrelsen i Stockholms län – som avslog överklagandet – och sedan till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, MMD. Enligt bolaget hade beslutet om bygglov fattats på ett felaktigt kartunderlag vilket medfört att badhuset tilläts placeras mindre än en meter från bolagets fastighet. Bolaget gjorde gällande att fastighetsgränsen mellan de två fastigheterna var tvistig och åberopade som stöd för detta att ägaren av den andra fastigheten, tillika sökanden i bygglovsärendet, själv hade ansökt hos Lantmäterimyndigheten om fastighetsbestämning. Eftersom denna förrättning ännu inte hade avslutats vid tidpunkten för beviljandet av bygglovet skulle kommunens beslut upphävas. Vid tiden för MMD:s prövning pågick inte längre Lantmäteriets förrättning och d…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!