Styrelseledamot i konkurssatt aktiebolag vinner i HovR – slipper betala hyresskuld för miljonbelopp

Svea hovrätt river upp en tidigare dom från Södertörns tingsrätt och befriar en tidigare styrelseledamot i ett konkurssatt aktiebolag från att betala en hyresskuld på två miljoner kronor ur egen ficka. Hyresskulden ackumulerades under 2012 och bolaget följde inledningsvis en avbetalningsplan för att komma ikapp, allt efter en förlikning 2013. Bolaget klarade dock inte av att följa avbetalningsplanen och försattes istället i konkurs hösten 2014. Det är i detta skede som hyresvärden har vänt sig mot den tidigare styrelseledamoten och krävt att han ska betala återstoden av skulden, eftersom kontrollbalansräkning inte har upprättats i tid. Styrelseledamoten har för egen del motsatt sig yrkandet, och gjort gällande att fordran är preskriberad – eftersom fordran hade uppkommit mer än tre år före det att talan väckts. Enligt aktiebolagslagen gäller en bestämmelse om specialpreskription som innebär att ett krav enligt lagens medansvarsbestämmelse faller bort tre år efter att förpliktelsen uppkommit. Tingsrätten ansåg att…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!