Blockerat ljusinsläpp till enda köksfönstret väger tyngst – MÖD upphäver bygglovsbeslut

Ett gift par fick i november 2017 bygglov av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Karlskrona kommun för en nybyggnad av ett förråd på sin fastighet i kommunen. Ägaren till grannfastigheten överklagade då beslutet till Länsstyrelsen i Blekinge län, som valde att upphäva nämndens beslut. Grannen anförde bland annat att byggnaden skulle blockera hennes köks enda fönster om den uppfördes. Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt prövade då i sin tur makarnas överklagande. Domstolen konstaterade inledningsvis att fastigheten omfattas av en stadsplan från 1920 som gäller som detaljplan i området. Eftersom planen tillåter att byggnader ”sammanbyggs” över tomtgränserna, ansågs även byggrätt fram till tomtgränsen föreligga. Domstolens utgångspunkt var därmed att bygglov skulle beviljas enligt plan- och bygglagen, PBL. Domstolen prövade samtidigt grannens invändning om att förrådets placering skulle innebära en betydande olägenhet för henne, då ljusförhållandena skulle för…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!