MiÖD: Skyddsbehov borde ha prövats i sak trots oklarhet kring sökandens identitet

En man från Irak ansökte om asyl i Sverige 2015. Till stöd för sin asylansökan angav han att han arbetat vid Pensionsmyndigheten för Peshmerga och där fått tillgång till känslig information som inte offentliggjorts. Mannen menade därför att han vid ett återvändande till Irak riskerar förföljelse av myndigheterna, säkerhetstjänsten samt även fientligt inställda släktingar. Migrationsverket, MIV, beslutade att avslå mannens ansökan om uppehållstillstånd. MIV ansåg att mannen – genom att bland annat lämna in ett identitetskort och kopior på andra identitetshandlingar – hade gjort sin identitet, sitt medborgarskap och sin hemvist sannolik. Han ansågs däremot inte ha lämnat tillförlitliga uppgifter om hotbilden i Irak. Mannen överklagade beslutet till Migrationsdomstolen i Stockholm, MigD, som avslog överklagandet. Som skäl angav MigD att mannen inte hade gjort sin identitet sannolik. MigD ansåg även att mannens eventuella rätt till internationellt skydd är helt knuten till hans uppgivna iden…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!