Bygglov för tillbyggnad av Åre brandstation godkänns även i MÖD – trots grannars försämrade sjöutsikt

Kommunstyrelsen i Åre kommun beslutade i maj 2017 att bevilja ett kommunalt fastighetsbolag bygglov för tillbyggnad av Åre brandstation. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen vid Öresunds tingsrätt, MMD, av ägarna till en grannfastighet, som menade att bygglovet stred mot den gällande detaljplanen och att tillbyggnaden skulle komma att skymma deras sjöutsikt. De framhöll också att tillbyggnaden inte var föranledd av någon samhällsnytta eftersom utökningen ”inte behövs för brandstationen i sig, utan för att bygga ett kommunalt hotell med konferensmöjligheter”, samt att det ”finns gott om plats för en ny lokalisering av en kombinerad brandstation och konferensanläggning”. Kommunstyrelsen och fastighetsbolaget motsatte sig ändring av beslutet, och anförde bland annat att syftet med tillbyggnaden var att s…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!