Förlust för SJ i EU-domstolen – måste följa upphandlingsreglerna

Konkurrensverket, KKV, ansökte år 2013 vid Förvaltningsrätten i Stockholm om att SJ AB skulle åläggas att betala sammanlagt 8,5 miljoner kronor i så kallad upphandlingsskadeavgift. KKV menade att SJ omfattades av bestämmelserna i lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF, eftersom bolaget enligt verkets mening tillhandahåller ett publikt nät för transporttjänster i den mening som avses i 1 kap. 8 § LUF, alternativt att tjänsten tillhandahålls enligt villkor som fastställts av en behörig myndighet, det vill säga Trafikverket. Två städtjänstavtal som ingåtts under 2012, på 56 respektive 60 miljoner kronor, skulle därför ha upphandlats i enlighet med reglerna, ansåg verket. SJ menade dock att verksamheten inte omfattades av lagen. Förvaltningsrätten gick på SJ:s linje och avvisade verkets ansökningar. Kammarrätten i Stockholm kom därefter till samma slutsats. Kammarrätten konstaterade att Trafikverket, i egenskap av infrastrukturförvaltare, tilldelar de tåglägen som är nödvändiga för att driva järnvägstransportsverksamheten som sådan, men att den myndigheten endast har ”mycket begränsade möjligheter att aktivt påverka SJ:s utförande av transporttjänster”….


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!