Ingen HFD-prövning i mål om sjukersättning – försäkringsfall fastställs till 2010

Försäkringskassan beslutade vid omprövning i oktober 2015 att inte ändra ett tidigare beslut att bevilja en kvinna hel sjukersättning från och med december 2014. Kvinnan överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Jönköping och yrkade att försäkringsfallet skulle fastställas till år 2007. Hon framhöll att det utifrån inlämnade läkarintyg i vart fall gick att konstatera en stadigvarande nedsättning av hennes arbetsförmåga vid en tidigare tidpunkt än 2014. Försäkringskassan vidhöll dock sitt beslut och framhöll att det var först under 2014 som det stod klart att alla rehabiliteringsåtgärder var uttömda och den stadigvarande nedsättningen av kvinnans arbetsförmåga kunde fastställas. Förvaltningsrätten fastställde dock försäkringsfallet till år 2010, eftersom en läkare då hade bedömt kvinnans nedsatta arbetsförmåga som varaktig – även om det bedömdes finnas en förhoppning om att hon kunde bli bättre i sin sjukdom. Vid den tidpunkten kunde det enligt förvaltningsrättens mening inte antas att rehabiliteringsåtgärder kunde leda till någon förb…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!