KamR sätter ned företrädaransvar – hälsotillstånd medför begränsad betalningsförmåga

Skatteverket ansökte vid Förvaltningsrätten i Jönköping om att en man skulle hållas solidariskt betalningsansvarig för ett bolags obetalda skatter och avgifter genom så kallat företrädaransvar. Mannen var legal företrädare för bolaget under den tid som skatterna och avgifterna förföll till betalning. Förvaltningsrätten biföll Skatteverkets ansökan och beslutade därmed att mannen solidariskt med bolaget skulle betala drygt 165 000 kronor till staten. Domen överklagades till Kammarrätten i Jönköping. Kammarrätten finner i likhet med förvaltningsrätten att det har ålegat mannen att se till att de aktuella skatterna och avgifterna betalades eller att före förfallodatumet vidta verksamma åtgärder för en samlad avveckling av bolagets skulder med hänsyn till samtliga borgenärers intressen. Prec…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!