MÖD fastställer detaljplan för Täby IP – ny tillfartsväg stort allmänt intresse

Kommunfullmäktige i Täby kommun beslutade i november 2017 att anta detaljplan för Täby IP och Jarlabanke Golfklubb. Syftet med planen var bland annat att bygga en väg för att förbättra trafikläget till och från idrottsplatsen. I dagsläget går all trafik till och från Täby IP genom ett bostadsområde. Genom den antagna planen skulle delar av den fastighet där golfbaneverksamheten bedrivs tas i anspråk. Fastigheten ägs av Svenska kyrkan och nyttjas för bland annat golfbaneverksamheten. Golfklubben menade att den nya vägen skulle påverka klubbens verksamhet negativt, genom att bland annat medföra att klubben inte skulle kunna tillhandahålla en så kallad slopad bana. Beslutet överklagades därför till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, MMD. Domstolen konstaterade att den av kommunen valda sträckningen av vägen hade fördelen att ett gravfält inte behövde korsas samt att dragningen inte påverkar en påtänkt utredning om upprättande av en stadspark. Dessa fördelar ansågs dock inte överväga de enskildas intresse av skydd mot intrång i deras ägande- och nyttjande…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!