MÖD upphäver detaljplan för Lofsdalen på grund av handläggningsbrist

Kommunfullmäktige i Härjedalens kommun beslutade i oktober 2017 att anta detaljplan för Lofsdalen i syfte att skapa 85 nya tomter för bostadsbebyggelse, en spårcentral för skidåkning samt ett angränsande vandrarhemsboende. En man, som är ägare till en intilliggande fastighet, överklagade beslutet till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt, MMD. Mannen ansåg bland annat att kommunen hade brustit i sin handläggning av ärendet genom att inte skicka honom ett granskningsutlåtande förrän beslutet att anta planen hade fattats. Han framförde också invändningar mot detaljplanens utformning i olika avseenden – bland annat beträffande planens påverkan på naturmiljön i fjällandskapet. MMD fann inte skäl att upphäva beslutet på formella grunder, eftersom beslutet hade föregåtts av samråd, samrådsredogörelse, kungörelse, granskning och granskningsutlåtande i enlighet med reglerna i plan- och bygglagen, PBL. Eftersom beslutet inte heller ansågs strida mot någon annan bestämmelse avslogs mannens överklagande. Nu gör…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!