PMÖD: Ingen marknadsstörningsavgift för otillbörlig marknadsföring i enstaka fall

Patent- och marknadsöverdomstolen, PMÖD, anser inte att det finns skäl för utdömande av marknadsstörningsavgift för otillbörlig marknadsföring som inte har förekommit i större omfattning än i två telefonsamtal. Ärendet prövades först i Patent- och marknadsdomstolen, PMD, efter att Konsumentombudsmannen, KO, ansökt om stämning mot ett callcenterbolag som säljer telefonabonnemang. KO gjorde bland annat gällande att Konsumentverket tagit emot 22 anmälningar om att information om syfte och avsändare inte har lämnats vid inledningen av samtalen, samt att säljarna förmedlat intrycket av att de ringer från eller samarbetar med konsumentens befintliga operatör. PMD ansåg dock att utredningen endast ger stöd för att marknadsföringen i två av fallen har varit vilseledande enligt 10 § marknadsföringslagen. Domstolen biföll därför yrkandena om förbud och ålägganden, som förenades med vite om en miljon kronor, men fann inte skäl att döma ut marknadsstörningsavgift. Rätten framhöll att överträdelserna visserligen har varit av ”relativt all…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!