FMI återkallar registrering för mäklare som dömts för grovt bedrägeri

En fastighetsmäklare dömdes av tingsrätten för grovt bedrägeri till fängelse i ett år och två månader. Med anledning av domen väckte Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, ett tillsynsärende mot mäklaren. Trots att mäklaren förelades att yttra sig över domen inkom inget yttrande till inspektionen. FMI konstaterar att mäklaren dömdes, mot sitt nekande, för att ha förmått målsägandena att sälja en fastighet till mäklaren till ett pris som understeg fastighetens värde med i vart fall en miljon kronor. Mäklaren hade dessutom fått målsägandena att tro att hon agerade…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!