Handling som skickats mellan nämnder ska lämnas ut – trots ”samma” organisation

Två män begärde hos Fritidsnämnden i Umeå kommun att få ta del av kalkyler och underlag för investeringskostnader och internhyror beträffande upphandlingen av tre sportanläggningar. Nämnden avslog dock begäran och hänvisade till att handlingen inte var allmän. Begäran föranleddes av att kommunstyrelsens arbetsutskott i september 2018 beslutade att anta ett visst anbud i upphandlingen. Enligt männen tog fastighetskontoret redan år 2017 fram en kalkyl över vad det skulle kosta om kommunen själv skulle bygga sportanläggningarna. Männen framhöll att kalkylen togs fram långt innan beslutet i upphandlingen fattades, och att det därför är av allmänintresse att förstå vad kommunstyrelsens arbetsutskott grundade sitt beslut på. Männen överklagade till Kammarrätten i Sundsvall och anförde att de av fastighetschefen begärt att få ta del av kalkyler avseende sportanläggningarna, men att fastighetschefen hänvisade dem till fritidsnämnden eftersom man har tagit fram en del underlag på uppdrag av nämnden. Kammarrätten konstaterar att tekniska nämnden oc…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!