KamR avslår överklagande i momsfråga – ingen avdragsrätt för bolag med ”blandad verksamhet”

Ett svenskt aktiebolag bedriver ”blandad verksamhet” bestående av transaktioner som medför skattskyldighet och transaktioner som är undantagna från skatteplikt. I ett beslut från Skatteverket, SKV, nekades bolaget avdrag för ingående moms avseende leasingavgifter och driftskostnader för personbilar för redovisningsperioderna januari till december 2010. Enligt SKV hade bolaget inte kunnat visa att bilarna hade använts för skattepliktiga transaktioner, och bolaget hade därför inte rätt till avdrag. SKV menade att det dessutom var osannolikt att bilarna endast hade använts för ej skattepliktiga transaktioner, med tanke på att bolagets skattefria omsättning för år 2010 uppgick till 99,3 procent av den totala omsättningen. Det saknades också uppgifter om med vilka belopp och för vilka redovisningsperioder som avdrag skulle medges för varje enskild bil. Bolaget överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkade att avdrag för ingående moms skulle medges. Som grund f…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!