KamR nekar bandmedlem avdrag för utländsk artistskatt – identitet mellan skattesubjekt saknas

En man är medlem i ett band som har ett turnéagentavtal med ett bolag. Agenten har befogenhet att teckna avtal med arrangörer för bandets räkning. Efter utförda spelningar betalar arrangörerna arvoden med avdrag för utländsk artistskatt till agenten. Agenten betalar sedan ut arvodet som lön till bandmedlemmarna, med avdrag för kostnader och agentens eget arvode. Skatteverket, SKV, beslutade att inte medge mannen avräkning för betald artistskatt i Norge och Finland för inkomståret 2016. Artistskatten hade registrerats på mannen, men avsåg enligt SKV inte skatt på den inkomst som han hade fått enligt kontrolluppgift och som han hade beskattats för i Sverige. SKV menade att avräkning endast var aktuellt om det var samma person som beskattades för samma skattepliktiga inkomst i båda staterna. Mannen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm, som konstaterade att en per…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!