HovR ändrade rubricering från försök till dråp till grov misshandel – HD nekar PT

Högsta domstolen, HD, beslutar att inte pröva målet där Hovrätten för Nedre Norrland ändrade rubriceringen och dömde en 23-årig man för grov misshandel i stället för försök till dråp. Ärendet prövades först i Östersunds tingsrätt, som dömde 23-åringen till fem års fängelse för försök till dråp. Två nämndemän var skiljaktiga och ansåg att åklagarens utvisningsyrkande skulle bifallas. Hovrätten för Nedre Norrland gjorde alltså en annan bedömning, och ändrade rubriceringen till grov misshandel. Påföljden bestämdes till ett år och sex månaders fängelse samt utvisning med fem års återreseförbud. Hovrätten instämde i tingsrättens bedömning att det är utrett att 23-åringen har hamnat i bråk med en annan man och därefter kastat två glas, eller möjligen ett glas och en flaska, mot hans huvud. Det ansågs också utrett att 23-åringen efteråt har huggit mot mannen med en trasig flaska, vilket orsakade en sårskada vid höger armveck. Till skillnad från underinstansen ansåg dock hovrätten inte det vara visat att 23-åringen haft för avsikt att döda mannen eller att han hade insikt om att det var en ”i det närmaste ofrånkomlig följd av hugget med flaskan att han skulle dö”. Vad gäller frågan om huruvi…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!