Revisor meddelas erinran för feldaterad revisionsberättelse

Revisorsinspektionen, RI, meddelar en auktoriserad revisor en erinran efter att FAR:s kvalitetsnämnd efter en kvalitetskontroll bedömt att revisorn inte uppfyllt den kvalitetsnivå som förutsätts enligt god revisorssed och god revisionssed. Erinran avser ett uppdrag där revisionsberättelsen daterats innan revisorn avslutat granskningsarbetet. I ärendet i fråga var revisionsberättelsen daterad till den 15 augusti 2017 medan ett uttalande från företagsledaren i ärendet var daterat till den 29 augusti samma år. Genom att skriva under en feldaterad revisionsber…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!