Bolag som upptaxerats för inköp av nio bilar nekas prövning i HFD

Det blir ingen prövning i högsta instans för ett bolag som upptaxerats trots invändning om att man varit i god tro om att reglerna om vinstmarginalbeskattning skulle kunna tillämpas. Ärendet prövades först efter att Skatteverket, SKV, beslutade att höja bolagets utgående moms avseende nio inköpta bilar från Tyskland samt att påföra bolaget skattetillägg. Bilarna hade köpts av en man som enligt bolaget hade en uppdragsfullmakt för bolagets räkning, men SKV ansåg att mannen hade köpt bilarna i egenskap av näringsidkare samt att bolaget därefter förvärvat bilarna från honom. Bolaget överklagade till Förvaltningsrätten i Växjö, och yrkade att vinstmarginalbeskattning skulle tillämpas på bilarna. Bolaget anförde att mannen endast hade registrerats som köpare av bilarna i Tyskland eftersom det var nödvändigt för att kunna föra ut dem. Bolaget anförde också att man varit i god tro och saknat anledning att misstänka att reglerna om vinstmarginalbeskattning inte skulle kunna tillämpas. Förvaltningsrätten ansåg dock inte att bolaget har gjort sannolikt att man…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!