MÖD beviljar bygglov för flerfamiljshus – trots otillåtet höga bullernivåer

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, upphäver underinstansens dom och beviljar bygglov för fyra flerfamiljshus i Nacka kommun. Vid fem av tretton husfasader låg den så kallade ekvivalenta ljudnivån över riktvärdet på 55 dB(A). MÖD konstaterar att detaljplanen för området antogs 1993, då riktvärden för buller inte var reglerade. Enligt MÖD får den nu gällande förordningen för trafikbuller ”anses ge uttryck för de nivåer som i dag bedöms godtagbara för att förebygga olägenhet för…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!