Nekas särskilt högriskskydd för cystisk fibros – sjukfrånvaro för låg

Försäkringskassan beslutade i april 2017 att avslå en mans begäran om rätt till särskilt högriskskydd enligt lagen om sjuklön och socialförsäkringsbalken. Mannen – som lider av cystisk fibros – överklagade beslutet och uppgav att han inte hade registrerat sjukfrånvaro utan av ekonomiska skäl i stället tagit ut ledighet. Därmed framstod hans sjukfrånvaro som lägre än den i själva verket var. Förvaltningsrätten i Linköping ifrågasatte inte mannens sjukdomstillstånd men konstaterade att han inte visat på någon sjukf…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!