KamR förklarar upphandlingsavtal giltigt – ingen talerätt för bolag utan intresse i upphandlingen

Två bolag som under 2018 ingått ett avtal efter ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering vinner i Kammarrätten i Stockholm mot ett klagande bolag som lämnats utanför förhandlingen. Klaganden har vid Förvaltningsrätten i Stockholm yrkat att avtalet ska ogiltigförklaras då det tillkommit i en otillbörlig direktupphandling – eftersom förfarandet har ändrat form från att inledningsvis ha varit ett öppet förfarande enligt lagen om offentlig…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!