Makar som upptaxerats för bostadsförmån nekas prövning i HFD

Det blir ingen prövning i högsta instans för två makar som upptaxerats för bostadsförmån. Skatteverket, SKV, beslutade i december 2015 att höja makarnas inkomst av tjänst med drygt 67 000 kronor vardera för 2013, varav drygt 50 000 kronor avsåg bostadsförmån. För 2014 höjdes inkomsten med drygt 53 000 kronor vardera, varav hela summan avsåg bostadsförmån. Beslutet motiverades med att makarnas bolag äger den fastighet där de är bosatta, och att hyran som makarna betalar till bolaget inte motsvarar marknadsvärdet. Makarna överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Göteborg och yrkade att bostadsförmånsvärdet skulle bestämmas till noll kronor för båda åren. De menade bland annat att eftersom de betalade kallhyra till bolaget borde förmånsvärdet minska med cirka 60 procent, och att de betalar driftskostnader för bostaden separat. Förvaltningsrätten konstaterade att eftersom det inte fanns någon hyresmarknad för villor på orten hade SKV använt ett tabellvärde avseende flerfamiljshus för att bestämma förmånsvärdet. Förvaltningsrätten ansåg att metoden var lämplig, och att SK…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!