Ansökan om betalningssäkring avslås – fordran inte bevisad

Skatteverket, SKV, ansökte vid Förvaltningsrätten i Linköping om att egendom tillhörande ett fåmansaktiebolag skulle tas i anspråk genom betalningssäkring. Den betalningsskyldighet som SKV grundade sin ansökan på var inte fastställd vid tiden för ansökan eller vid domstolens prövning. Fordran avsåg enligt SKV obetald moms och obetalda arbetsgivaravgifter för åren 2015–2018. SKV menade att bolaget hade lämnat oriktiga uppgifter i deklarationerna genom att bland annat göra avdrag för lokalhyra till bolagets företagsledare. SKV menade också att bolaget hade gjort avdrag för kostnader som i själva verket varit hänförliga företagsledarens egna uttag och privata kostnader. SKV bedömde att den sannolika fordran uppgick till 125 000 kronor och ansökte därför om att egendom som svarar mot det b…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!