HFD ska pröva mål om utländsk fond och återbetalning av kupongskatt

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i tre mål som gäller om kupongskatt på utdelningar till en utländsk fond ska återbetalas på den grunden att skatteuttaget strider mot EUF-fördraget. Den fråga som ska prövas är om redan den omständigheten att den utländska fonden är en juridisk…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!