Ex-sambo har rätt till del i fastighet och gåva från svärfar – HD nekar PT

Högsta domstolen, HD, beslutar att inte meddela prövningstillstånd i en tvist om bodelning mellan två tidigare sambor. Underinstanserna kom fram till att en fastighet som kvinnan förvärvat utgjorde samboegendom. Underinstanserna ansåg även att ett belopp som kvinnan mottagit av…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!