Löpande nyhetsuppdatering i compliance

Lagstiftning, EU-direktiv och praktiska tips för implementering

 

En strid regelström från EU kräver ständiga förändringar i bolagens interna regelverk.  De senast uppdaterade regelverken betonar compliance ansvar för god intern styrning och kontroll ytterligare och påföljderna vid försummelse hårdnar.

Undersökning

En färsk undersökning som Lexnova utfört bland Compliance Officers visar att:
86% upplever en stor utmaning att hitta relevant information gällande ny eller ändrad lagstiftning samt beslut från domstolar och myndigheter.
68% har bryderier gällande hur direktiv och förordningar från EU ska tolkas och tillämpas.
- Vidare är det svårt att få praktiska tips hur dessa direktiv ska implementeras i den egna verksamheten.


Lexnova har i samråd med branschen tagit fram Lexnova Compliance Total – en nyhetstjänst helt anpassad för dig som arbetar med compliance i finansiell sektor.

 

Lexnova Compliance Total består av två tjänster, Expertkommentarer samt Nyhetsbevakning inkl. lagbok. Tjänsterna kan även beställas individuellt.


Expertkommentarer i compliance

  • Expertkommentarer: Med Lexnovas Expertkommentarer får du marknadens vassaste analyser inom området compliance. Varje månad kommenterar landets ledande juridiska och ekonomiska experter högaktuella händelser och rättsutveckling ur ett praktiskt perspektiv.
    Utöver analyser av direktiv, förordningar och ny lagstiftning tillhandahåller du löpande praktiska råd gällande implementering av ovanstående i verksamhet samt hur du undviker fallgropar.

Duner_rund_1I maj månads expertkommentar skriver Tor Dunér, advokat och partner på ADN Law, om rollen som Compliance Officer inom finansiell sektor:
Vad innebär compliancefunktionen?
Vilka regler ska följas? Vilka är utmaningarna?
Dunér har ca 20 års praktisk erfarenhet av compliance och har tidigare arbetat som bank- och bolagsjurist på Swedbank samt som bolagsjurist och Compliance Officer inom Nordeakoncernen.

 

Carina_Heinlo_rundBWI juni månads expertkommentar beskriver Carina Heinlo de viktigaste arbetsverktygen för compliance. Hur använder du verktygen utifrån syfte och ändamål? Få praktiska tips varför du ska göra kontroller och hur dessa bör gå till. Heinlo har lång erfarenhet av ledande befattningar inom compliance, senast som Chief Compliance Officer på Skandiabanken, Senior Manager på FCG – The Financial Compliance Group samt Compliancechef på ICA Banken.

 

I juli har expertkommentarerna ett sommaruppehåll.

Duner_rund_1

I höstens första expertkommentar skriver Tor Dunér handlar om ”Hantering av intressekonflikter”. Detta är en fråga som har varit föremål för prövning av Finansinspektionen i tidigare sanktionsärenden och som frekvent förekommer vid tillståndsprövningar. Primärt handlar det om kundskydd och intressekonflikter mellan företaget och kunden. Det nya regelverket på värdepappersområdet träder i kraft januari 2018 och aktualiserar detta ämne ytterligare genom bl. a. ett provisionsförbud.

 

Prenumerera på Expertkommentar Compliance under ett år och få 10 kommentarer för endast 5990kr. 

Beställ här

 

Nyhetsbevakning & samlad lagbok

  • Nyhetsbevakning: Blendow Lexnova är Sveriges mest omfattande juridiska nyhetstjänst. Våra jurister bevakar rättsfall, lagstiftning samt förarbeten och skriver korta kärnfulla sammanfattningar av domar, ny och ändrad lagstiftning.
    Vi har skapat en bevakningsprofil som säkerställer kontinuerlig uppdatering av nyheter inom finansiell compliance. Nyheterna levereras direkt till din e-post och du slipper leta efter nödvändig information som krävs för din roll som Compliance Officer.
  • Samlad lagbok: Förutom att du säkerställer din bevakning på all den information du behöver löpande inom compliance får du tillgång till Lexnovas samlade lagbok där du hittar allt ifrån befintliga och kommande lagar, SFS:ser, myndighetsföreskrifter samt förarbeten.


Få tillgång till Lexnovas Nyhetstjänst och lagbok för endast 9890 kr per år. I nyhetstjänsten kan du även skapa en bevakning på våra övriga rättsområden utan extra kostnad.

Beställ härKampanj! Lexnova Compliance Total

Säkerställ viktiga nyheter, högaktuella analyser och praktiska tips för implementering med
Lexnova Compliance Total. Pröva ett år för endast 13 200kr (Ord. pris 22 890kr).
Kampanjen gäller tom 30 juni 2017*.

Med Lexnova Compliance Total får du:

  • Expertkommentarer
  • Nyhetsbevakning
  • Samlad lagbok

Beställ här

*Kampanjpris kan ej kombineras med andra rabatter och gäller endast för nytillkomna kunder gällande Nyhetstjänsten.

Allmänna villkor hittar du här.