Träffa Sveriges juristelit på Lexnovas frukostseminarium:

Du är välkommen på våra frukostseminarium under 2017. Boka redan nu och få svar på dina frågor av de främsta experterna. Varje seminarium är 1,5h. Vi bjuder på frukost mellan kl. 08.00-08.30. Seminariet pågår mellan kl. 08.30-10.00. Antalet platser är begränsat!

1. 27 oktober: Fastighetstransaktioner

Seminarie Fastighet - GB_NS

Välkommen på seminarium om fastighetstransaktioner
Talare: Niklas Svantesson, advokat och delägare samt Girion Blomdahl, advokat, Setterwalls

På agendan:

- Hur sekretessavtal bör skrivas respektive granskas

- Uppdatering om nya skatteregler

- Köpeskillingar vid projekt

- HD:s praxis om utfästelser med mera

>> Anmäl dig här!

2. 8 november: Företagshemligheter och sekretessavtal

Magnus Tonell Advokat ADN Law WordPress

Ett frukostseminarium om utformningen av sekretessavtal och de kommande förändringarna av rättsliga skyddet för företagshemligheter. Föreläsare är Magnus Tonell, Advokat, ADN Law.

På agendan:

– Hur sekretessavtal bör skrivas respektive granskas

– Skydd för företagshemligheter i anställnings- och affärsförbindelser

– Påföljder och åtgärder vid angrepp

– Vad innebär de kommande lagförändringarna i praktiken?

>> Anmäl dig här!

3. 10 november: Formella och informella insolvensförfaranden i svensk rätt – en jämförelse av fördelar och nackdelar

981x366_formella och informella_frukostseminarium_171110

Under detta frukostseminarium tar vår föreläsare Hans Renman, Advokat och delägare på Hamilton advokatbyrå, upp fall där bolag fått problem med likviditeten. Antalet förfallna obetalda skulder blir fler och fler. Någonting måste göras, men vad? Ska bolaget försöka hitta en utomrättslig lösning? Vad är fördelarna och nackdelarna med en sådan lösning?

På agendan:

– Maximering av tillgångarnas värde (begränsning av de ekonomiska skadeverkningarna av bolagets ekonomiska problem).

– Risken för straffansvar för bolagsledningen

– Risken för personligt betalningsansvar för bolagsledningen

– Skatterättsliga frågor

– Sakrättslig ogiltighet

– Återvinning

>> Anmäl dig här!

 

Varmt välkommen till våra härliga lokaler på Humlegårdsgatan 14:

Här hittar du våra allmänna villkor.