Lexnovas populära frukostseminarier med välkända föreläsare!

 

Vi bjuder på frukost kl. 08:00-08:30. Respektive seminarium pågår kl. 08:30-10:00. Antalet platser är begränsat – säkra din plats redan idag! Du väljer själv om du vill delta på plats eller via länk (Skype for business).

Se kalendarium nedan:

 

17 januari: Arbetsrättens sanktionsregler

500x150jonaswibergBlendowLexnovasFrukostseminarium

Som arbetsgivare kan du – utöver skadestånd – drabbas av en rad straffrättsliga sanktioner för överträdelser av reglerna i arbetsmiljölagen, som vite eller rentav fängelse.

Vid detta frukostseminarium får du bland annat praktiska råd om hur du som arbetsgivare kan undvika allvarliga påföljder. Föreläsare är Jonas Wiberg, advokat, DLA Piper.

På agendan:

 • Skadestånd, viten och straff; arbetsrättens påföljder inom ramen för den allmänna skadeståndsrätten
 • Är det skillnad på skadestånd inom LAS respektive MBL?
 • Vilka påföljder finns i arbetsmiljölagen? Hur skall arbetsgivaren hantera inspektioner och föreläggande från Arbetsmiljöverket? Vem inom företaget kan i slutändan riskera fängelse?

Kostnad: 2290 kr exkl. moms. Frukostseminariet äger rum centralt i Stockholm. Du väljer själv om du vill delta på plats eller via länk (Skype for business). 

>> Anmäl dig här!

 

19 januari: Blockhyra – möjligheter och begränsningar

500x150runethomssonBlendowLexnovasFrukostseminariumVilka fördelar och nackdelar finns med blockhyresavtal? Vilka risker finns med avtalsformen? Under detta seminarium får du konkreta exempel som du kan använda dig av i praktiken. Föreläsare är Rune Thomsson, både före detta chefsjurist hos Fastighetsägarna och hyresråd vid Hyresnämnden i Stockholm samt hovrättsråd vid Svea hovrätt.

På agendan:

 • Fördelar och nackdelar med blockhyresavtal
 • Risker med upplåtelseformen
 • Konkreta exempel på hur vissa avtalsbestämmelser kan utformas

Kostnad: 2290 kr exkl. moms. Frukostseminariet äger rum centralt i Stockholm. Du väljer själv om du vill delta på plats eller via länk (Skype for business). 

>> Anmäl dig här!

 

26 januari: Verklig huvudman – nya arbetsuppgifter för juridiska personer

500x150robertseveniusBlendowLexnovasFrukostseminarium

Lagen om registrering av verkliga huvudmän är en genomgripande reglering som går emot tidigare associationsrättsliga principer. På frukostseminariet beskrivs inte bara bakgrunden och innebörden, utan också konsekvenserna av den nya registreringen. Hur påverkas du?

Föreläsare är Robert Sevenius, Ekon. lic., jur.kand., och verksam som rådgivare inom företagsförvärv vid Arkios Sweden.

På agendan:

 • Vilka omfattas och vilka omfattas inte av verklig huvudman?
 • Vilka blir styrelsens nya uppgifter avseende verklig huvudman?
 • Hur ser kraven på utredning och dokumentation ut?
 • Exempel: olika situationer i företag respektive förening

Kostnad: 2290 kr exkl. moms. Frukostseminariet äger rum centralt i Stockholm. Du väljer själv om du vill delta på plats eller via länk (Skype for business). 

>> Anmäl dig här!

 

1 februari: Arbetsgivarens ansvar vid dåliga arbetsprestationer

500x150PiaWiséenWernblomPiaNyblaeusBlendowLexnovasFrukostseminarium

Samtidigt som arbetsgivaren har ett ansvar för att på olika sätt ge stöd åt den anställde i arbetet ansvarar arbetstagaren själv för att förkovra sig i det. När något inte fungerar och det avser personliga förhållanden – var går gränsen för vad en arbetsgivare kan, får eller bör säga?

Vid detta seminarium får du praktiska råd inför det svåra samtalet. Föreläsare är Pia Wiséen Wernblom, advokat vid ADN Law och Pia Nyblaeus, advokat och delägare vid ADN Law.

På agendan:

 • Hur långt sträcker sig arbetsgivarens ansvar för utbildning?
 • Vilka mått och steg kan man ta vid bristande arbetsprestationer?
 • Hur inleder man det svåra samtalet?
 • Vad ska båda parter ha med sig efteråt?

Kostnad: 2290 kr exkl. moms. Frukostseminariet äger rum centralt i Stockholm. Du väljer själv om du vill delta på plats eller via länk (Skype for business). 

>> Anmäl dig här!

 

2 februari: Obefogade avtalshävningar500x150chrisitnarambergBlendowLexnovasFrukostseminarium

Ibland bara upphör parterna att utföra sina åtaganden och efter ett tag riktas anspråk från den ena eller från båda två. Andra gånger anklagar båda parter varandra för att ha begått avtalsbrott och båda häver och kräver varandra på skadestånd.
Christina Ramberg tar upp praktiska exempel på ”kaotiska upphöranden” av avtal som du kan ta med dig i praktiken!

Föreläsare är Christina Ramberg, professor i civilrätt vid Stockholms universitet.

På agendan:

 • Praktiska exempel i samband med att avtal avslutas
 • ”Kaotiskt upphörande” av avtal

Kostnad: 2290 kr exkl. moms. Frukostseminariet äger rum centralt i Stockholm. Du väljer själv om du vill delta på plats eller via länk (Skype for business). 

>> Anmäl dig här!

 

16 februari: Arbetsvillkor i offentlig upphandling500x150AndreaSundstrandBlendowLexnovasFrukostseminarium

Den 1 juni 2017 fick vi nya bestämmelser om arbetsvillkor i offentlig upphandling. Enligt bestämmelserna, som endast gäller vid större upphandlingar, ska det bland annat ställas villkor avseende lön, semester och arbetstid om det är behövligt och går att fastställa – men vad innebär bestämmelserna i praktiken?

Föreläsare är Andrea Sundstrand, docent i offentlig rätt med särskild inriktning mot offentlig upphandling.

På agendan:

 • Centrala arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer
 • Kollektivavtal
 • ILO:s kärnkonventioner
 • Undantag
 • Kontrakt i Sverige och utomlands
 • Upphandlingsmyndighetens roll och råd

Kostnad: 2290 kr exkl. moms. Frukostseminariet äger rum centralt i Stockholm. Du väljer själv om du vill delta på plats eller via länk (Skype for business). 

>> Anmäl dig här!

 

20 februari: #Metoo – Att motverka kränkningar och trakasserier på arbetsplatsen

Lexnova frukostseminarium 20 februari 2018 Metoo

Den pågående #metoo-debatten ställer frågan om kvinnors situation på den svenska arbetsmarknaden på sin spets. Mycket av debatten som följt i kölvattnet av hashtaggen #metoo handlar om den uppenbara avsaknaden av arbetsgivarens åtgärder vid förekomsten av sexuella trakasserier.

Arbetsgivaren uppges ofta ha gömt sig bakom argumentet att jargongen på arbetsplatsen är på ett visst sätt, eller att ”det inte är så farligt”, eller att ”en klapp i baken måste man väl tåla?!”. Genom lagstiftning har den svenska staten gett arbetsmarknadens aktörer – då framför allt arbetsgivaren – verktyg för att hantera och förebygga dessa frågor, som i grunden handlar om arbetsmiljö.

Under detta frukostseminarium går arbetsrättsadvokaterna Jonas Wiberg (Advokatfirma DLA Piper) och Anneli Lönnborg (Advokatfirman Nova) igenom framför allt reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö samt diskrimineringslagens bestämmelser beträffande trakasserier och hur arbetsgivaren både kan och bör arbeta med dessa frågor.

 • Hur ska arbetsgivaren agera när trakasserier eller kränkande särbehandling har anmälts och sedermera också visar sig ha förekommit?
 • Hur bör en utredning bedrivas?
 • Vad bör arbetsgivaren göra i förebyggande syfte?

Kostnad: 2290 kr exkl. moms. Frukostseminariet äger rum centralt i Stockholm. Du väljer själv om du vill delta på plats eller via länk (Skype for business). 

>> Anmäl dig här!

 

22 februari: Faktorer vid val av insolvensförfarande

500x150HansRehnmanBlendowLexnovasFrukostseminarium

Vad skall göras när ett bolag får problem med likviditeten och antalet förfallna skulder blir fler och fler? Ska bolaget försöka hitta en utomrättslig lösning? Vilka är fördelarna och nackdelarna med en sådan lösning? Om en utomrättslig lösning inte är möjlig står valet mellan företagsrekonstruktion eller konkurs, men hur ska det valet göras?

Under detta seminarium ger Hans Renman, advokat vid Hamilton Advokatbyrå och en av de ledande insolvensjuristerna i Sverige, praktiska exempel kring insolvensförfaranden.

På agendan:

 • Risken för straffansvar för bolagsledningen
 • Maximering av tillgångarnas värde (begränsning av ekonomiska skadeverkningar av bolagets ekonomiska problem)
 • Risken för personligt betalningsansvar för bolagsledningen
 • Skatterättsliga frågor
 • Sakrättslig ogiltighet
 • Återvinning

Kostnad: 2290 kr exkl. moms. Frukostseminariet äger rum centralt i Stockholm. Du väljer själv om du vill delta på plats eller via länk (Skype for business). 

>> Anmäl dig här!

 

9 mars: GDPR – dataskyddsförordningen

SundbergThörnBergstedt

Den 25 maj 2018 ska den nya dataskyddsförordningen (GDPR) börja tillämpas. Den nya lagen syftar till att stärka skyddet för den enskildes personuppgifter och samtidigt tillgodose den enskildes rätt att komma åt och att få sina uppgifter korrigerade samt rätten att bli glömd. Påverkan på svenska företag är stor och innebär att en rad frågor måste granskas och hanteras – både legalt och IT-tekniskt.

Föreläsare är Johan Sundberg, advokat och delägare, Johan Thörn, advokat, samt Daniel Bergstedt, biträdande jurist, från DLA Piper.

På agendan:

 • Grundläggande principer i dataskyddsförordningen
 • Hur kan kartläggning och legal GAP-analys genomföras?
 • Vilket stöd behövs från organisationen och hur ska projektledning hanteras?

Kostnad: 2290 kr exkl. moms. Frukostseminariet äger rum centralt i Stockholm. Du väljer själv om du vill delta på plats eller via länk (Skype for business). 

>> Anmäl dig här!

 

Information om kommande frukostseminarier uppdateras löpande!

 

Varmt välkommen till våra härliga lokaler på Humlegårdsgatan 14:

Här hittar du våra allmänna villkor.