Juridiska kunskapen du behöver – i ett format du hinner med

Din roll som yrkesverksam jurist eller beslutsfattare är krävande och kunskap är ett av dina mest värdefulla redskap. På Lexnova frukostseminarier får du träffa landets ledande juridiska experter som ger sitt perspektiv på rättsutvecklingen och delar med sig av ovärderlig know-how. Utveckla din kompetens över en frukost – omsätt kunskapen i praktiken före lunch.

 

Kalendarium för hösten 2018:

 

29 augusti: Avtalsrättslig nyhetsmorgon med Christina Ramberg

Christina Ramberg, professor i civilrätt

Christina Ramberg är professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Hon är en eftertraktad föreläsare och har hållit kurser inom framförallt avtalsrätten under många år.

När den kommersiella avtalsrätten förändras sker det till stor del genom praxis från Högsta domstolen och för att inte riskera att arbeta utifrån gamla premisser måste du som praktiserande jurist hålla dig uppdaterad. Dels med de senaste rättsfallen och deras innebörd för rättsläget – dels med hur eventuella förändrinr påverkar dig i din yrkesroll.

På detta frukostseminarium väljer professor Christina Ramberg ut ett av de allra senaste avtalsrättsliga prejudikaten från Högsta domstolen som sedan diskuteras utifrån ett praktiskt perspektiv.

Upplägget är till stor del interaktivt – ställ frågorna just du vill ha svar på, och utbyt värdefull erfarenhet med branschkollegor.

Tid och plats:
29 augusti kl 08.00–10.00. (frukost serveras 08.00–08.30).
Blendow Group, Humlegårdsgatan 14, Stockholm

Pris: 1 490 kr ex moms. Intyg utfärdas.

boka

 

 

 

21 september: Rätt metod vid interna utredningar

Ulf Djurberg, Setterwalls advokatbyrå

Ansvarar bl.a. för compliance & investigations. Med mer än 20 års erfarenhet av området har Ulf genomfört interna utredningar såväl nationellt som internationellt.

När brott inom verksamheten sker är det inte frågan om, utan när en organisation behöver adressera frågan. Det avgörande är hur man går tillväga. En skyndsam och systematisk internutredning kan fånga upp eventuella problem eller missförhållanden inom organisationen tidigt och förhindra interna förtroendeskador och kostsamma regelbrott. Men hur ska man gå tillväga i praktiken?

På detta frukostseminarium talar compliance-experterna Ulf Djurberg och Sofie Ottosson från Setterwalls advokatbyrå om korrekta metoder gällande interna utredningar utifrån ett praktiskt perspektiv. Bland annat får du svar på vilka komponenter internutredningen bör bestå av, och vilka regelverk du måste beakta vid genomförandet.

Tid och plats:
21 september kl 08.00–10.00. (frukost serveras 08.00–08.30).
T-House Stureplan, Engelbrektsplan 1, Stockholm

Pris: 1 490 kr ex moms. Intyg utfärdas.

boka

 

 

 

27 september: Konkurrensklausuler

Erik Danhard föreläser om konkurrensklausuler

Erik Danhard är advokat och specialiserad inom arbetsrätt och biträ­der med
traditionell och strategisk rådgivning i frågor om uppsägningar, arbetsmiljöutredningar och företagsledarfrågor mm.

Vad krävs av en arbetsgivare för att konkurrensklausuler ska vara giltiga? På Lexnova frukostseminarium får du både kärnfull information om rättsutvecklingen och konkreta, praktiska tips på hur prövningen av en konkurrensklausul kan gå till. 

Med hjälp av konkurrensklausuler kan arbetsgivare förhindra att före detta anställda tar med sig värdefulla verksamhetstillgångar till konkurrenter – men vad krävs av arbetsgivaren för att en konkurrensklausul ska vara giltig? På Lexnova frukostseminarium besvarar advokat Erik Danhard frågan med utgångspunkt i bland annat ny praxis från Arbetsdomstolen.

Tid och plats:
27 september kl 08.00–10.00. (frukost serveras 08.00–08.30).
T-House Stureplan, Engelbrektsplan 1, Stockholm

Pris: 1 490 kr ex moms. Intyg utfärdas.

boka