Juridiska kunskapen du behöver – i ett format du hinner med

Din roll som yrkesverksam jurist eller beslutsfattare är krävande och effektivitet är ett av dina mest värdefulla redskap. Frukostseminarier med Blendow Lexnova hjälper dig att leva upp till de högt ställda kraven, på ett sätt som inte bara är relevant, utan även effektivt. Landets ledande juridiska experter ger sitt perspektiv på rättsutvecklingen och delar med sig av ovärderlig know-how. Utveckla din kompetens över en frukost – omsätt kunskapen i praktiken före lunch.

 

Kalendarium för våren 2018:

 

21 mars: Blockhyra – möjligheter och begränsningar

BlendowLexnovaFrukostseminarium_RuneThomsson_2018

Vilka fördelar och nackdelar finns med blockhyresavtal? Vilka risker finns med avtalsformen? Under detta seminarium får du konkreta exempel som du kan använda dig av i praktiken. Föreläsare är Rune Thomsson, både före detta chefsjurist hos Fastighetsägarna och hyresråd vid Hyresnämnden i Stockholm samt hovrättsråd vid Svea hovrätt.

– Fördelar och nackdelar med blockhyresavtal
– Risker med upplåtelseformen
– Konkreta exempel på hur vissa avtalsbestämmelser kan utformas

Kostnad: 1 490 kr exkl. moms. Frukostseminariet äger rum centralt i Stockholm.

 

11 april: Kan revisorn i ett aktiebolag bli skadeståndsskyldig mot bolagsstyrelsen?

Erik Nerep föreläser om revisorns skadeståndsskyldighet mot bolagsstyrelsen

I december 2017 kom en ny dom från Högsta domstolen, som utvecklade tidigare praxis. På detta frukostseminarium diskuterar professor Erik Nerep de praktiska implikationerna av domen och reder ut omfattningen av revisorns skadeståndsskyldighet gentemot bolagets styrelseledamöter. Sitter du i bolagsstyrelsen eller är revisor? Säkerställ att du vet vad som gäller på detta frukostseminarium.

Kostnad: 1 490 kr exkl. moms. Frukostseminariet äger rum centralt i Stockholm.

 

18 april: Var går gränsen mellan tillåtna och otillåtna lägenhetsändringar?

BlendowLexnovaFrukostseminarium_RuneThomsson_2018

Att en hyresgäst går över gränsen och gör otillåtna ändringar i lägenheten kan bli dyrt, inte bara för hyresgästen utan även för hyresvärden. Dåligt utförda arbeten kan leda till omfattande skador som sedan måste åtgärdas – men var går gränsen för vad hyresvärden får tåla? Utifrån relevant praxis går Rune Thomsson igenom vilka ändringar en bostadshyresgäst får och inte får göra i lägenheten, samt vilka åtgärder hyresvärden kan vidta om reglerna åsidosätts.

– Vilka ändringar får bostadshyresgästen utföra?
– Vilka åtgärder får en hyresgäst vidta när hyresgästen bryter mot reglerna?

Kostnad: 1 490 kr exkl. moms. Frukostseminariet äger rum centralt i Stockholm.

 

19 april: Undvik onödigt dåligt utfall vid tvist – praktisk riskminimering för processande ombud

Bengt Bolin om att undvika onödigt dåligt utfall vid tvist – frukostseminarium 19 april

När tvisten är ett faktum är det klientens tid och pengar som står på spel. Som part och huvudman baserar klienten till stor del sin inställning på det underlag du som ombud presenterar. Hur kan du minimera risken för att tvisten får ett onödigt dåligt utfall för din huvudman?

Missa inte när Bengt Bolin går igenom konkreta systematiska åtgärder för dig som ombud att vidta i det inledande stadiet av tvisten, i syfte att minska klientens risker så långt det är möjligt. Detta seminarium i processrätt vänder sig till dig alla som agerar ombud i tvistemål.

Kostnad: 1 490 kr exkl. moms. Frukostseminariet äger rum centralt i Stockholm.

 

26 april: Sanktionsavgifterna och styrelsen – riskhantering i finansiella bolag

Cecilia Salaj Westerholm föreläser om riskhantering i finansiella företag

Hur kan man som styrelseledamot skydda sig mot de nya sanktionsavgifterna?
I vilka lägen är det nödvändigt att ta egna initiativ för att kunna anses ha agerat tillräckligt aktivt för att identifiera och hantera en potentiell brist inom verksamheten? Missa inte detta tillfälle till en personlig genomgång av advokat Cecilia Salaj Wennerholm som reder ut reglerna för styrelseansvar i finansiella företag. Du får konkreta tips på man som styrelseledamot kan skydda sig mot de nya sanktionsavgifterna – avgifter som det inte går att ta en sedvanlig ansvarsförsäkring mot.

Detta seminarium vänder sig till dig som sitter i en styrelse eller arbetar som jurist inom finanssektorn.
Forumet hålls i mindre format för att främja diskussion och frågeställningar.

Kostnad: 1 490 kr exkl. moms. Frukostseminariet äger rum centralt i Stockholm.

 

9 maj: Skäligt omplaceringserbjudande

Frukostseminarium med arbetsrättsexperten Jonas Wiberg: Skäligt omplaceringserbjudande

Både vid arbetsbrist och vid en eventuell uppsägning på grund av personliga skäl kan det bli aktuellt med en omplacering innan arbetsgivaren kan säga upp arbetstagaren. Men hur ser skyldigheterna att undersöka möjligheten till omplacering egentligen ut för arbetsgivaren, och vad är ett skäligt omplaceringserbjudande? På Lexnovas frukostseminarium reder arbetsrättsexpertern Jonas Wiberg, advokat vid DLA Piper, ut några av dessa svåra frågor:

– När blir det aktuellt med en omplacering?
– Behöver arbetsgivaren omplacera en arbetstagare som eventuellt kan sägas på grund av personliga skäl?
– Hur förhåller sig reglerna om turordning i förhållande till omplacering?
– Vad skall arbetsgivaren tänka på vid en omplaceringsutredning?
– Vad skall ett skäligt omplaceringserbjudande innehålla?
– Vad är ett oskäligt omplaceringserbjudande – när kan arbetstagaren tacka nej?

Kostnad: 1 490 kr exkl. moms. Frukostseminariet äger rum centralt i Stockholm. 

 

Varmt välkommen!

 

Villkor:
Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.