Träffa Sveriges fastighetselit på Lexnova Fastighets frukostseminarier:

Du är välkommen på våra frukostseminarier under 2017. Antal platser är begränsat. Boka redan nu och få svar på dina frågor av de främsta experterna inom fastighetsrätt. Varje seminarium är 1,5h. Vi bjuder på frukost mellan kl. 08.00-08.30. Seminariet pågår mellan kl. 08.30-10.00.

1. 18 oktober, kl. 08.00-10.00 Exploateringsavtal

Seminarie Fastighet_underskog

Välkommen på seminarium om exploateringsavtal.
Talare: Thomas Underskog, advokat på Advokatfirman Åberg & Co.

Under seminariet berörs följande frågor:

– Exploateringsavtal; möjligheter och risker
– Sambandet med markanvisning
– Sambandet med planläggning och fastighetsbildning
– Gatukostnader och andra kostnader

>> Anmäl dig här!

2. 27 oktober, kl. 08.00-10.00 Fastighetstransaktioner

Seminarie Fastighet - GB_NS

Välkommen på seminarium om fastighetstransaktioner
Talare: Niklas Svantesson, advokat och delägare samt Girion Blomdahl, advokat, Setterwalls

Under seminariet behandlas:
– Uppdatering om nya skatteregler
– Köpeskillingar vid projekt
– HD:s praxis om utfästelser med mera

>> Anmäl dig här!

Varmt välkommen till våra härliga lokaler på Humlegårdsgatan 14:

Här hittar du våra allmänna villkor.