Lagstiftning

Få tillgång till en komplett digital lagbok med all gällande svensk lagstiftning, uppdelad efter rättsområde. Möjlighet att även skapa en personligt anpassad lagbok. Lagboken uppdateras kontinuerligt och innehåller alla rättsfall från vår referatsamling samt hänvisningar till propositioner. Dessa är länkade så att man lätt kan klicka sig vidare och läsa hela materialet.

Rättsfallsarkiv

Oavsett hur man ställt in sin skräddarsydda nyhetsbevakning har man tillgång till alla de rättsfall som sammanfattats och distribuerats sedan tjänsten startades 2005. Vi har även ett referatarkiv med innehåll enligt följande:

Högsta domstolen (NJA) 1981 –
Arbetsdomstolen 1993 –
Migrationsöverdomstolen 2006 –
Miljööverdomstolen 1999 –
Marknadsdomstolen 2004 –
Hovrätterna (RH) 1993 –
Regeringsrätten (RÅ) 1993 –

Förarbeten

Som abonnent får du också tillgång till ett arkiv med förarbeten, t.ex. propositioner tillbaka till 1971.

Eget bibliotek

För att du lätt ska kunna komma tillbaka till information du har fått skickat till dig eller som du själv har hittat i våra arkiv har du tillgång till ett eget personligt bibliotek. Du bygger själv upp bibliotek med mappar och undermappar som du namnger. Här kan du spara all information samt även skriva in egna anteckningar.

Personlig laglista

Som ett komplement till ditt bibliotek kan du också skapa en egen laglista med kommentarer. Detta är t.ex. användbart om du arbetar i en verksamhet där du kontinuerligt måste förhålla dig till bestämmelserna i en lag och vill kommentera hur du arbetar med dessa bestämmelser.