Expertkommentarer

Med Blendow Lexnovas Expertkommentarer får du marknadens vassaste juridiska analyser.

Varje månad kommenterar landets ledande juridiska experter högaktuella händelser och rättsutveckling ur ett praktiskt perspektiv.

Våra Expertkommentarer finns att tillgå inom följande områden:
Affärsjuridik, arbetsrätt, entreprenadrätt, familjerätt, fastighetsjuridik, immaterialrätt, insolvensrätt, migrationsrätt, miljörätt, offentlig rätt, processrätt, skatterätt och straffrätt.

Inom kort lanserar vi expertkommentarer inom compliance. Kontakta oss så berättar vi mer!

Läs mer om Expertkommentarer här!

AFFÄRSJURIDIK

Christina Ramberg, professor, jur. dr, Stockholms universitet.
Erik Nerep, professor vid Handelshögskolan i Stockholm.
Robert Sevenius, ekon. lic., jur.kand., verksam som rådgivare och författare.

ARBETSRÄTT

Erik Danhard, advokat och delägare vid Hamilton advokatbyrå.
Jonas Wiberg, advokat vid DLA Piper.
Sören Öman, ordförande vid Arbetsdomstolen.
Tommy Iseskog, universitetslektor, forskare och föreläsare.

COMPLIANCE

Lanseras inom kort. Kontakta oss så berättar vi mer.

ENTREPRENADRÄTT

Eric Grimlund, advokat och delägare vid Landahl Advokatbyrå i Stockholm.
Johan Wingmark, advokat och delägare vid AG Advokat.
Karl-Oscar Dalin, advokat vid DLA Piper.
Peter Degerfeldt, advokat och delägare vid Landahl advokatbyrå AB.
Vanja Eriksson, biträdande jurist vid AG Advokat.

FAMILJERÄTT

Anna Singer, professor i civilrätt, vid Uppsala universitet.
Kent Källström, professor i civilrätt vid Stockholms universitet.
Lotta Dahlstrand, regionchef Familjens jurist, jur dr i civilrätt.
Margareta Brattström. professor i civilrätt vid Uppsala universitet.
Marie Wessel, advokat och delägare vid Lindskog Malmström Advokatbyrå.
Titti Mattsson, professor i offentlig rätt, Juridiska fakulteten, Lunds universitet.

FASTIGHETSJURIDIK

Carolina Gustavsson, advokat och delägare vid Landahl Advokatbyrå i Stockholm.
Erik Gerleman, f.d. hyresråd och ordförande i Hyres- och arrendenämnden i Växjö.
Per Henning Grauers, universitetslektor vid Malmö högskola.
Rune Thomsson, Seniorkonsult vid Landahl Advokatbyrå.
Stieg Synnergren, fd hyresråd och ordförande i Hyres- och arrendenämnden i Linköping.
Susanne Falk, advokat, delägare på Landahl Advokatbyrå i Stockholm.

IMMATERIALRÄTT

Louise Jonshammar, jurist på IAM Advokatbyrå, tidigare jurist vid PRV:s patentavdelning.
Magnus Tonell, advokat och delägare vid ADN Law.
Sanna Wolk, docent i civilrätt vid Uppsala universitet.

INSOLVENSRÄTT

Hans Renman, advokat och delägare vid Hamilton advokatbyrå.
Rolf Åbjörnsson, Advokat med egen verksamhet huvudsakligen inom insolvensrätten.
Ulrik Hägge, advokat och delägare vid Rosengrens advokatbyrå.

MIGRATIONSRÄTT

Annika Lagerqvist Veloz Roca, docent i offentlig rätt vid Stockholms universitet.
Madelaine Seidlitz, jurist och ansvarig för flykting- och migrationsfrågor samt folkrätt inom svenska sektionen av Amnesty International.
Viktoria Nyström, advokat och grundare av AE Nyströms Advokatbyrå.

MILJÖRÄTT

Björn Hellman, advokat vid Advokatfirman Åberg & Co.
Stefan Rubenson, jur. kand. vid Advokatfirman Åberg & Co. F.d. chef för rättsenheten på miljödepartementet och en av författarna till kommentaren till miljöbalken.
Rolf Svedberg, f.d. miljöråd i Mark- och miljööverdomstolen.

OFFENTLIG RÄTT

Andrea Sundstrand, jur. dr vid Stockholm universitet och advokat.
Annika Lagerqvist Veloz Roca, docent i offentlig rätt vid Stockholms universitet.
Johan Sundberg, advokat och delägare vid DLA Piper.
Sören Öman, ordförande vid Arbetsdomstolen och föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law.
Titti Mattsson, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet.
Viktoria Edelman, advokat och delägare vid AG Advokat.

PROCESSRÄTT

Bengt Bolin, advokat vid Advokatfirman Lindahl.
Clarence Crafoord, jurist och chef för Centrum för rättvisa.
Henrik Bellander, jur. dr i processrätt vid Uppsala universitet och tidigare advokat.
Roberth Nordh, docent, f.d. hovrättsråd. Numera verksam som rådgivare och expert i processrätt.

SKATTERÄTT

Anders Hultqvist, adj. professor i finansrätt vid Stockholms universitet.
Börje Leidhammar, advokat och adj. professor, tidigare skattedirektör i Riksskatteverket och medförfattare till kommentaren till skatteförfarandelagen.
Jesper Öberg, jur. Dr i finansrätt och skattejurist på PwC i Stockholm.
Ulla Werkell, skattejurist hos Fastighetsägarna och ledamot i Skatterättsnämnden.

STRAFFRÄTT

Martin Borgeke, f.d. justitieråd vid Högsta domstolen.
Claes Lernestedt, professor i straffrätt vid Stockholms universitet.
Per E Samuelson, advokat och delägare vid advokatfirman Samuelson, Schönmeyr & Wall.
Roberth Nordh, docent, f.d. hovrättsråd. Numera verksam som rådgivare och expert i processrätt.
Sven-Erik Alhem, tidigare överåklagare, numera rättsexpert samt förbundsordförande i Brottsofferjouren Sverige.