En handbok i hyresrättslig lagstiftning

Hur vet du vilka rättsfall som utgör relevant praxis?

Hyresnämnderna och avd. 2 vid Svea hovrätt avgör dagligen tiotals mål. Som yrkesverksam inom hyresrätt är det ofta svårt att veta vilka rättsfall som utgör relevant praxis.

Tillsammans med hyresnämnderna har Blendow Lexnova skapat en tjänst där du får en helhetsbild av all hyresrättslig lagstiftning och alla centrala rättsfall.

Hyrespraxis är ett mycket uppskattat arbetsverktyg för såväl jurister som för dem som i sitt yrke kommer i kontakt med hyresrättsliga frågor, t.ex. fastighetsförvaltare. används flitigt av är dels ett verktyg för att lösa de hyresrättsliga problem du ställs inför.kan även användas i förebyggande syfte – så att du helt enkelt slipper att hamna i en hyresrättslig tvist. Biblioteket uppdateras varje månad av Stieg Synnergren, tidigare hyresråd och en av Sveriges främsta experter inom hyresrätt.

Systemet har sedan lanseringen 2009 blivit ett mycket populärt och uppskattat arbetsverktyg.