Vill du veta mer om Lexnova Hyrespraxis?

Hyresnämnderna och avd. 2 vid Svea hovrätt avgör dagligen tiotals mål, och många som arbetar med hyresrätt upplever det som svårt att veta vilka rättsfall som utgör relevant praxis. Lexnova Hyrespraxis hjälper dig runt detta problem. Genom ett unikt samarbete med hyresnämnderna har vi skapat en tjänst där du direkt får en helhetsbild av den gällande rätten – och därigenom ett verktyg för att lösa de hyresrättsliga problem du ställs inför.

Läs mer

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast.

Kontakta mig