Internationell rätt

Lexnova Nyheter

Mänskliga rättigheter

Nyheter (1143)

Generaladvokaten vill tvinga fram prövningar om diskriminering i svar till HD

Enskilda som utsätts för diskriminering har rätt till en domstolsprövning även om motparten medger talan och betalar ersättning. Det slår EU:s generaladvokat fast i ett förhandsavgörande till Högsta domstolen i Sverige. Den man som blev tvingad av ett plan har därmed rätt att få sin sak prövad fullt ut.