Lexnova Nyheter

Nyttjanderätt

Rättsområden

Nyheter (8400)

Avhysning

Hyresgästen misshandlade ett annat boende i huset i tvättstugan och blev dömd för misshandel i tingsrätten. Hyresvärden sade inledningsvi...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Nyttjanderätt

Förlängning av hyresavtal

Hyresnämnden fastslog att hyresavtalet har upphört att gälla p.g.a. obetalda hyror. Hovrätten instämmer i hyresnämndens bedömning och avs...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Nyttjanderätt

Förlängning av hyresavtal

Hyresgästen fortsatte att betala in hyran efter hyresavtalets upphörande. Hyresnämnden ansåg att trots att hyresvärden inte returnerat hy...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Nyttjanderätt