Miljörätt

Lexnova Nyheter

Täkt- och vattenverksamhet

Nyheter (2259)

Fastighetsägaren får inget bullerplank

Fastighetsägaren kräver att kommunen skall förpliktas att sätta upp bullerskydd eftersom familjen störs av trafiken utanför villan. Fasti...

Instans
Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt
Rättsområden
Miljörätt